Pictures of the Guest-house incl. furnishings and countryside close to
the Guest-house

Guest-house
( 7 rooms )
The New Guest-house
( 2 holiday flats )
môžete si zakorčuľovať alebo zahrať hokej na prírodnom klzisku
Nová vyhliadková veža na vrchu Súšava


Excursion's spots from 5 to 15 kms far from the Guest-house

Planina Svorad - beõeck‡ trasa
Planina Svorad - beõeck≥ trasy, v pozad’ Prose≤sk≥ vrchy

 

Excursion's possibilities within 35 kms far from the Guest-house

 

.