Penzión pri Veži, Veľké Borové č. 6, PSČ 027 32

Map:

Slovakiamobil : 00421 911 564 293 - Deputy
00421 903 473 426 - Management

e-mail : info@penzionprivezi.sk
hory@svorad.sk

www.penzionprivezi.sk